Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

„Przeprowadzenie profesjonalnego procesu projektowego w Motiv Home w celu podniesienia konkurencyjności firmy na rynku polskim i rynkach zagranicznych”

Celem projektu jest uzyskanie doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego doprowadzającego do opracowania nowych projektów wzorniczych, a także uzyskanie środków na realizację inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia nowych produktów. Efektem realizacji projektu będzie stworzenie oraz wdrożenie do sprzedaży 5 nowych kolekcji mebli.

Całkowita wartość projektu: 606 390,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 419 050,00 PLN