Projekty EU

 

Firma Motiv Home bierze udział w programie REOPEN_UK, który ma na celu wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami Brexit.

Całkowita wartość programu skierowanego do polskich przedsiębiorców
to 116 597 576 €

Kwota dofinansowania dla MOTIV HOME SPÓŁKA JAWNA JAKUB JESIOŁOWSKI JAKUB KNOBLOCH wynosi 50 000 €

Wsparcie dotyczyć będzie przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych na międzynarodowych imprezach targowych i wystawienniczych. Celem udziału w tych imprezach będzie rozpoznanie konkurencji, dopasowanie oferty do potrzeb grup docelowych oraz rozwój na nowych rynkach zbytu.

Jako firma Motiv Home zakładamy, że udział w Programie REOPEN_UK umożliwi nam wzrost sprzedaży naszych produktów, a dzięki temu złagodzi negatywne skutki wynikające z Brexit.

 

 

 

 

Motiv Home Spółka Jawna, Jakub Jesiołowski, Jakub Knobloch realizuje projekt pn. Rozwój działań eksportowych spółki Motiv Home na rynkach zagranicznych w ramach programu promocji branży meblarskiej

Całkowita wartość Projektu: 126 888,53 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 95 153,71 PLN

Cel projektu: Głównym celem projektu jest promocja marki produktowej firmy Motiv Home na rynkach zagranicznych poprzez udział w branżowych wydarzeniach gospodarczych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand